První výstava s toyem

.

Na výstavě se ruští toyové předvádějí v t.zv. výstavním postoji na stole a na zemi. Dále je převáděn v pohybu v prostoru "výstavního kruhu" (obvykle jde o čtvercový prostor vymezený pro předvedení konkrétních plemen). Je  vhodné nacvičit výstavní postoj na stole a výstavní postoj na zemi, dále je třeba se zaměřit na nácvik prohlídky zubů a na doteky cizích lidí, abyste vy ani pejsek nebyli zaskočeni.  První výstavu doporučujeme spíše nižší úrovně (krajskou, oblastní) nebo lépe, přijďte si vyzkoušet výstavu nanečisto na některém z našich "Toyích setkání".  Zorientujete se vy i pejsek.

Veškeré výstavy pořádané v Čechách naleznete na webu ČMKU, vystavuje se ve skupině IX - společenská plemena.  Ke každé výstavě vydává pořadatel propozice a obvykle je jeden měsíc před konáním výstavy uzávěrka přihlašování, později pak přihlásit již nelze.

www.rusky-toy-klub.cz