Rusky toy chov v ČR

Historie českého chovu plemene ruský toy

.

Chov společenských plemen psů byl do roku 1992 veden Českým svazem chovatelů. Moskevský dlouhosrstý toy teriér, jak se původně plemeno jmenovalo, byl začleněn do klubu neloveckých teriérů. ČSCH tehdy vedl plemennou knihu a evidoval seznam chráněných názvů chovatelských stanic.

Prvními oficiálně registrovanými psi v CSHPK (Československé hlavní plemenné knize) byl v roce 1986 importovaný pár Mit Roland a Linda znad Samy. Jejich potomek fena Ajana z Kofsteinu je prvním zapsaným odchovem narozeným v roce 1987. V následujících dvou letech bylo importováno dalších 8 psů z Polska a z Moskevské oblasti Sovětského svazu. Těchto 10 importovaných moskeváčků vytvořilo základ chovu nynějších ruských toyů v Čechách i na Slovensku: Kola Znad Samy, Štěpan Topa, Daša, Moťa, Ajvar, Musja, Mura v barvě černá s pálením a Filip evidovaný jako zrzavý (zřejmě sobolí, červený - v té tobě nebyla terminologie zbarvení sjednocena).


Plemeno se chovalo pod názvem moskevský dlouhosrstý toy teriér, jeho zkratka MDTT, později MDT, se dodnes používá v českých plemenných knihách pro označení plemene ruský toy. První poradkyní chovu byla paní Fajmonová ze Sokolče.

Až do roku 1990 je v ČSHPK kontinuálně registrováo 30 psů. Zřejmě v důsledku společenských změn je kontinuita přerušena a záznamy jsou neúplné. Posledním reistrovaným psem pod CSHPK je Armida Tofima se zápisovým číslem 76. Na dva roky pak přebírá plemennou knihu Český kynologický svaz, který započal novou číselnou řadu. Tuto číselnou řadu převzala v roce 1992 Českomoravská kynologická unie (ČMKU) a používá ji dodnes.


Na chovu se do roku 1992 s různou intenzitou podílela řada chovatelských stanic. Mnohé možná ještě naleznete v rodokmenech svých psů.

Chovatelská stanice:

Z Kofsteinu, Od Růžových Školek, Markazir, Údolí Svratky, Jakubský Dvůr, Originál, Tofima, Akrim, Golem, Z Cukru, Od Kamenné Studánky, Z Akyty, Ze Springbart.

Mezníkem se stal rok 2006, kdy bylo plemeno předběžně uznáno mezinárodní kynologickou organizací FCI s novým standardem a novým názvem Ruský toy. V tomto roce je již registrováno na 400 psů.

Prvním hladkosrstým psem zapsaným v plemenné knize byl Mustan-Mantan Isosorsimo a první hladkosrstou fenou Baeuty Toy Yanvarka, kteří byli importováni do Čech v letech 2014 a 2015.

Po 11 letech od předběžného uznání se v roce 2017 chovatelé dočkali plného mezinárodního uznání FCI. Byl upraven standard, který dosud nezměněn platí.
V dnešní době (r. 2022) je v plemenné knize registrováno kolem 1000 psů, psů narozených v Česku, do Česka importovaných a přeregistrovaných. 

zdroj: Archivy chovateských stanic Olpemi, Z Krchlebského Dvora, Chulli Bohemia, Klahandalu

www.rusky-toy-klub.cz