Podmínky chovnosti

1. Pes/fena projde popisnou přehlídkou (bonitací) s výsledkem "Chovný", nejdříve ve věku 12 měsíců. Tato popisná přehlídka zajišťuje vyloučení jedinců, kteří jsou nositeli nepřípustných vad uvedených ve standardu plemene.

2. Pes/fena absolvuje výstavu, kterou pořádá příslušný klub, s oceněním známkou "výborný" nebo "velmi dobrý".

3. Pes/fena absolvuje vyšetření luxace pately u akreditovaného veterinárního lékaře a doloží jej protokolem o vyšetření a zápisem do PP.K datu prozatímního přijetí klubu mezi členy ČMKU (18.1.2023) jsme akceptovali podmínky chovnosti, které byly pro plemeno ruský toy k tomuto datu platné a zveřejněné na webu KCHMPP ČR,z.s.

Protože od tohoto data mohou psi a feny procházet procesem uchovňování v obou klubech, uznáváme chovné jedince uchovněné v Klubu málopočetných plemen psů ČR na základě stejných podmínek.

Tyto minimální podmínky byly schváleny P ČMKU na doporučení Komise pro chov a zdraví dne 6.9.2023

www.rusky-toy-klub.cz