Založení chovatelské stanice

  1. Založení chovatelské stanice není podmíněno vlastnictvím psa nebo feny.
  2. O mezinárodně chráněný název chovatelské stanice (v rámci FCI) se žádá.  Žádost se zasílá  ČMKU a schvaluje ji FCI
  3. Název musí být jedinečný, nezaměnitelný s jiným názvem. Název nesmí být již použit.  Seznam CHS je uveřejněn na stránkách FCI, kde si můžete zkontrolovat jedinečnost vašeho názvu před zasláním žádosti na ČMKU. Jinou možností, jak založit CHS, je vybrat si z již existujících názvů stanic zřízených a žadateli "nepoužitých".  Konkrétně více informací k tomu sděluje pracovnice ČMKU, to je nejrychlejší způsob. Běžnou žádostí to trvá jeden měsíc a více.
  4. Chovatelská stanice může být schválena a přidělena jedné osobě jednou za život. Může se zdědit, být převedena na jinou osobu. Ovšem daná osoba může mít pouze jednu CHS.

Přesná pravidla ke zřízení chovatelské stanice najdete ve Směrnici ke zřízení chovatelských stanic ČMKU

             Jiná možnost jak odchovat štěňata s PP  je Dohoda o zapůjčení feny

Často se stává, že majitelé chovné fenky si nejsou jistí, zda se budou chtít chovu věnovat dlouhodobě, někdy chtějí pouze jeden vrh štěňat a nechtějí vlastnit CHS. V tomto případě, je možná dohoda s vlastníkem CHS, chovatelem. Můžete si vybrat i někoho, kdo plemeno nechová, ale není to úplně rozumné. Každé plemeno má svá specifika odchovu a chovatel, s kterým uzavřete dohodu, plně za vrh odpovídá a měl by plemeni rozumět. Uzavírá se tzv. Dohoda o zapůjčení feny do chovatelské stanice. Jména štěňat pak nesou jméno stanice chovatele, s kterým se tato dohoda uzavře. Obě strany by mezi sebu ještě měly uzavřít dohodu, z které vyplývá, kdo bude štěňata předávat novým majitelům, kdo bude přiznávat daň z příjmu apod.


www.rusky-toy-klub.cz