Chov

Náš klub sdružuje nejen chovatele plemene, ale také majitele nechovných psíků a příznivce plemene. Chov plemene je veden prostřednictvím Chovatelského kolegia. Členy chovatelského kolegia jsou zkušení chovatelé, kteří mají odchováno pět a více vrhů. Toto kolegium dohlíží a rozhoduje o podmínkách chovu plemene, o sledování zdraví, o sledování důležitých znaků, které budou plemeno směřovat k ideálu popsaném ve standardu.

Kontakt na jednotlivé členy kolegia naleznete v kontaktech a můžete se na ně obracet pokud si v chovu s něčím nebudete vědět rady.

Stránky klubu jsou rozděleny na veřejnou a neveřejnou část. Neveřejná část "chovatelská sekce" je přístupná pouze členům klubu - registrovaným chovatelům. Registrovat do chovatelské sekce se můžete zde >>

www.rusky-toy-klub.cz