Členství a registrace do chovatelské sekce

Členství v klubu až do získání statusu chovatelský klub je bezplatné. 

K přihlášení můžete použít listinnou nebo elektronickou přihlášku


Druhou možností je vyplnit papírovou verzi přihlášky a zaslat ji poštou na adresu klubu nebo její barevnou fotokopii (modrý podpis) na e-mail klubu.

Elektronický formulář - do vašeho e-mailu vám přijde kopie vyplněné přihlášky

 Listinná přihláška, po vyplnění zašlete e-mailem (barevnou fotokopii) nebo poštou na adresu klubu.

Po zaslání přihlášky a schválení členství výborem klubu, obdržíte do vaší e-mailové schránky vyrozumnění.

Poté se můžete zaregistrovat do neveřejné části stránek klubu (chovatelské sekce)

Žádost o registraci do chovatelské sekce

www.rusky-toy-klub.cz