Chci aby můj pes/fenka byli chovní

K zařazení vašeho ruského toye mezi plemenné jedince (psi a fenky) je třeba splnit tyto podmínky:

  1. pes/fenka má průkaz původu FCI, v případě dovozu má přidělené české zápisové číslo (je registrován na ČMKU)
  2. zúčastnit se jedné klubové výstavy pořádané klubem a obdržet známku "výborný" nebo "velmi dobrý"
  3. absolvovat vyšetření luxace patel u akreditovaného veterináře (nechat si vystavit doklad o výsledku vyšetření), nejdříve (i nejlépe) ve věku 12 měsíců
  4. projít popisnou prohlídkou (bonitací) pořádanou klubem (nejdříve od 12 měsíců věku)

Posuzovatele luxace patell naleznete na stránkách státní veterinární správy. Jejich seznam se mění a je doporučeno si zde vašeho lékaře ověřit ( https://www.vetkom.cz/seznam-veterinaru/ ). Veterinář po vyšetření vystaví doklad o výsledku vyšetření a zapíše  do průkazu původu vašeho psa, kdy bylo vyšetření provedeno. Doporučený věk pro kontrolu luxace patel je jeden rok, u fenek nejdříve 2 měsíce po hárání.

Bonitace je proces, kdy bonitační komise zváží, změří a popíše tělesné proporce psa a posoudí jeho povahu. Pes je podobně jako na výstavě předváděn majitelem v pohybu ve vymezeném prostoru ( v "kruhu" -obvykle je to páskou vytyčený čtverec) a na výstavním stole. Výsledky popisné prohlídky se zapisují do bonitačního protokolu v jejímž závěru je pes označen jako CHOVNÝ/ NECHOVNÝ. K tomu, aby pes byl uznán chovným na základě bonitace měl by se co nejvíce přibližovat standardu plemene a nesmí vykazovat vylučující vady popsané ve standardu.

Posledním důležitým úkonem je přeregistrace psa/fenky mezi plemeníky v naší Národní plemenné knize, kterou vede ČMKU, kam se zasílá originál průkaz původu.

Bonitaci může pes/fena podstoupit již od věku 12 měsíců, jeho využití v chovu je možné až od 15.měsíce věku.

www.rusky-toy-klub.cz