Kodex člena Klubu Ruský Toy ČR, z.s. 

Pro zajištění klidného a přátelského prostředí v Klubu Ruský Toy ČR, z.s. (dále jen KRTČR ) je sestaven Kodex člena Klubu Ruský Toy ČR, z.s. (dále jen Kodex).

1. Poslání a cíle KRTČR uvedené v normativech klubu každý člen KRTČR i žadatel o členství respektuje, přijímá a bude jej co nejlépe naplňovat.

2. Chov vede člen KRTČR v souladu se řády KRTČR .

3. Člen KRTČR si je vědom, že cílem spojení dvou chovných jedinců je zlepšování úrovně chovu v souladu se standardem a podporou specifických vlastností plemene ruský toy.

4. Člen KRTČR (majitel psa či feny) nebude produkovat štěňata plemene ruský toy bez průkazu původu.

5. Při prodeji štěňat člen KRTČR uzavře s kupujícím písemnou dohodu, která by měla předejít případným pozdějším problémům. Novým majitelům štěňat chovatel pod KRTČR poradí s držením jedince a průběžně i s jeho další výchovou a chovem.

6. V inzerátech či jiných na veřejnosti publikovaných informacích se člen KRTČR zavazuje uvádět o psech a fenách ve svém majetku pouze pravdivé údaje.

7. Člen KRTČR , pokud svého psa či fenu nebude moci dále vlastnit, zajistí pro ně vhodný nový domov.

8. Člen KRTČR se zavazuje, že nebude veřejně či na místě veřejném, znevažovat práci kolegů chovatelů a rozhodčích.

9. Člen KRTČR bere na vědomí a souhlasí, že při porušení Kodexu bude výborem KRTČR vyzván k rezignaci na členství v KRTČR a pokud nebude reagovat je povinností členů výboru takového člena z KRTČR vyloučit.

KRTČR si je vědom toho, že se vše vyvíjí, a že ne vše může být v Kodexu obsaženo. Vždy, i v situacích, které nejsou v Kodexu popsány, je nutné, aby člen KRTČR jednal především v zájmu KRTČR  a jeho členů .


text je významný pro přátelské chovatelské prostředí a budiž upozorněním na požadavek ke vzájemné toleranci

www.rusky-toy-klub.cz