Vady vylučující z chovu

 • Agresivita nebo přehnaná bázlivost.
 • Každý jedinec jasně vykazující fyzické nebo psychické abnormality musí být diskvalifikován.
 • Předkus, klešťový skus všech řezáků, podkus. Zkřivené čelisti; chybění špičáku, chybění více než 2 řezáků v kterékoliv čelisti.
 • Špičáky dolní čelisti vklíněné mezi horní zuby nebo směřující do horního patra.
 • Jazyk trvale viditelný při zavřené tlamě.
 • Otevřená fontanela u jedinců starších 9 měsíců.
 • Krátkonohost.
 • Poloklopené uši u hladkosrsté variety.
 • Plně sklopené uši u dlouhosrsté variety.
 • Přehnaně vyvinutý masivní hrudník.
 • U hladkosrstých jedinců: četné lysiny (více než 25% povrchu těla); velmi měkká, nepřilehlá, načechraná srst; příliš dlouhá srst s náznaky závěsů na končetinách a ocasu; upravovaná srst.
 • U dlouhosrstých jedinců: chybění závěsů na uších; poloklopené uši bez závěsů; kadeřavá srst; upravovaná srst na těle.
 • Zkomolený ocas; zálomek.
 • Bílé skvrny na hlavě, na hrdle a nad zápěstími; velké bílé skvrny na hrudníku; žíhané znaky. Každá barva neuvedená standardem.
 • Výška nad 29 cm nebo pod 18 cm.
 • Hmotnost větší než 3 kg či méně než 1,5 kg.

Pozn.:

- Psi (samci) musejí mít dvě zjevně normálně vyvinutá varlata, plně sestouplá v šourku.

- Pouze funkčně a klinicky zdraví jedinci se znaky typickými pro plemeno mohou být použiti k chovu.


www.rusky-toy-klub.cz