Dědičné oční vady

Sledování dědičných očních vad v plemeni není povinné, přesto je někteří chovatelé v rámci prevence zdraví svých jedinců sledují.

Dědičné oční vady je soubor očních onemocnění, které se často vyskytují nejen u malých plemen.  Vyšetření na soubor dědičných vad se provádí dvěma způsoby, klinickým vyšetřením u specializovaného veterinárního lékaře podle stanoveného protokolu a genetickým vyšetřením. Klinické vyšetření je platné jeden rok a doporučuje se po roce opět zopakovat. 

Genetické vyšetření je platné po celou dobu života psa a je neměnné. U většiny plemen je dědičnost autosomálně recesivní, léčba onemocnění neexistuje. Ozdravit chov všech plemen lze tedy jen vhodnou selekcí. Je ke cti chovatelů, kteří se prevenci očních vad věnují.

Blíže se s dědičnými očními vadami můžete seznámit např. zde

Informace  o genetických vyšetřeních očních vad např. zde

www.rusky-toy-klub.cz