Statistika luxace patelly


V období 3 sledovaných let 2017-2020, tedy od počátku sledování, bylo uchovněno a doloženo vyšetření luxace patel celkově od 30 psů (9 samců a 21 fen - z toho je 5 samců a 4 feny z importu.

Celkově je plemeno luxací postiženo z 27%, tedy z nově uchovněných, /luxace není vázána na pohlaví ale i tak u samců je to 13% (jeden z 8) u fen 32% (sedm z 22). Luxace není ale horší než 1/1, převažuje postižení jen jedné nohy. Výsledek se zdá být pozitivní, ale je potřeba si dát pozor při importech, protože hlavně u dovezených psů u samců je to jeden z pěti a u fen dvě ze čtyř, což je 20 a 50% a tedy může mít negativní dopad na naší současnou populaci.

Doporučení pro chovatele

Nepoužívat v chovu jedince s horším výsledkem vyšetření 2/2, vyskytne-li se. Pro páření  jedince s výsledkem 2/2, 0/2, 2/0, 1/1, 0/1, 1/0 použít partnera s výsledkem 0/0. 

Je na odpovědnosti každého chovatele, když z důvodu upevnění jiného znaku k postiženému využije partnera s výsledkem horším jak 0/0.

Statistika PL 2017-20
Statistika PL 2017-20
www.rusky-toy-klub.cz