Oznámení pro chovatele

16.02.2023

Máte zájem odchovávat štěňátka pod naším klubem? Níže je několik informací jak postupovat.

Zápisní řád ČMKU toto upravuje takto: "Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, smí chovatel plemeno chovat (tj. zapisovat vrhy) pouze v jednom z nich. Přecházet s chovem z klubu do klubu je možné 1x za rok, o svém záměru je chovatel povinen informovat oba kluby. Členství není omezeno na jeden
chovatelský klub."

Zápisní řád KCHMPP takto: " Pokud je plemeno zastřešeno ve více chovatelských klubech, může chovatel
plemeno chovat, tj. zapisovat vrhy, pouze v jednom klubu. Členství není omezeno na jeden chovatelský klub."

Neuvádí se jak postupovat s neukončenou administrativou vrhu (míněno proces od nakrytí k vydání PP). Vše jsme konzultovali s ČMKU a bylo nám sděleno toto: "Chovatel musí odchod se svou chovatelskou činností do jiného klubu písemně oznámit oběma klubům a dohodnout se, kde administrativu vrhu ukončí."

Pokud máte v KCHMPP vystaveny krycí listy (dosud bez nakrytí), s ukončením chovu v KCHMPP pozbydou platnosti. Abychom vám tuto finanční ztrátu kompenzovali, vystavíme vám v KRTČR nové, a to bezplatně za všechny krycí listy vystavené v KCHMPP do 10.2.2023

Po konzultaci s předsedou KCHMPP ČR, z.s. panem Rudolfem doporučujeme tento postup:

Zaslat oznámení o ukončení chovatelské činnosti v KCHMPP ČR, z.s. - zašlete příslušnému poradci chovu a kopii podepsané žádosti s kopií podacího lístku zašlete do e-mailu klub.ruskytoy.cr@gmail.com nebo datové schránky našeho klubu.

www.rusky-toy-klub.cz