Malé ohlédnutí a co nás čeká v novém roce

01.02.2023

Vážení přátelé, kolegové a přiznivci plemene,

je tomu právě rok, co jsme tu pro vás a pro naše plemeno. Našich několik společných setkání nás utvrdilo o vašem zájmu o plemeno i o osobní setkávání naplněná informacemi o našich psích kamarádech. Tak jak jsem před rokem nastínila naše pohnutky k založení klubu, zrovna tak bych ráda dnes ukázala směr, jak dál chceme pokračovat.

Váš zájem o nový klub a vaše podpora nás velmi těší. Díky tomu jsme dospěli do bodu, kdy jsme splnili podmínky pro to, abychom mohli požádat naší národní kynologickou organizaci (ČMKU) o spolupráci. Dohoda o spolupráci umožní našemu klubu být klubem chovatelským, který sdružuje chovatele ruského toye a zajišťuje jeho chov v rámci mezinárodní organizace FCI.

V tomto roce nás tedy čeká celá řada administrativních i organizačních úkolů, abychom vám mohli řádně poskytovat chovatelský servis (prostřednictvím našeho klubu získávat pro vaše štěňátka průkazy původu FCI, pořádat oficiální výstavy apod). Nadále chceme organizovat jarní a podzimní setkání ruských toyů i pro nechovatele.

Tento rok  rozšíříme web o chovatelskou sekci. Naleznete zde nejen chovatelský servis s možností výběru plemeníků našich členů, ale i statistiky týkající se vývoje plemene v českém chovu a řadu doporučení jak například nahlížet na plemeno i chov jako takový. Naleznete zde i návod, jak převést váš chov pod KRTČR a jaké jsou podmínky (ČMKU) pro tento přechod. To vše postupně a v průběhu celého roku roku. Budeme rádi za vaše podněty co například vylepšit.

A na závěr to nejlepší:  o navázání spolupráce jsme zažádali a nyní probíhají jednání, abychom všemu v klubu dali ta správná pravidla.

O získání statusu "chovatelský klub" vás budeme informovat.

Děkuji vám jménem výboru i jménem svým za vaši přízeň. Veronika


www.rusky-toy-klub.cz