Evidence vrhů, evidence krytí, evidence fen

06.01.2024

Evidence vrhu je ze zákona povinná pro organizované chovatele, pro chovatele, kteří mají na chov psů živnostenský list a pro chovatele, kteří mají víc než 3 fenky starší jednoho roku.

Další povinností z pohledu zákona je oznamovací povinnost vztahující se k vlastnění tří a více fen.

Evidenční list vrhu štěňat psa

Formulář je povinný a závazný(nesmí ho nikdo měnit). Předkládá se při kontrole orgánům krajské veterinární správy, nikam se neposílá. Povinnost vést, povinnost archivovat min 3 roky (ze zákona).

Právní úprava: novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání (ustanovení § 7a) Platnost od 1.2.2021.

 odkaz na formulář >>>

Převodní list štěněte

Formulář není závazný, chovatel jej může nahradit smlouvou za předpokladu, že bude splňovat  povinný obsah dat jako převodní list štěněte (ze zákona).

Právní úprava: novela Zákona na ochranu zvířat proti týrání (ustanovení § 7a). Platnost od 1.2.2021.

Odkaz na vzor >>>

Kniha krytí, Kniha vrhů

Obě evidenční knihy dostávají naši členové při úspěšném absolvování bonitace pro každého psa i fenu. Obě jsou nepovinné z hlediska zákona i klubu. Mohou být však dobrým pomocníkem pro chovatele mít všechny záznamy přehledně "na jednom místě". Knihy lze také pro dříve, nebo jinde bonitované zakoupit na každé výstavě po domluvě s PCH za cenu 13Kč.

Hlášení tří a více fen

Každý majitel tří a více fen (ve věku jednoho roku a více) s umístěním na jedné adrese má povinnost tuto skutečnost ohlásit Státní veterinární správě (do 7 dnů od dosaženého věku).

Oznámení lze učinit prostřednictvím informačního systému Státní veterinární správy, přes aplikaci "Hlášení tří a více fen".

  1. Nejdříve se zaregistrujte na stránce registrace.
  2. E-mailem obdržíte přihlašovací heslo do aplikace "Hlášení tří a více fen".
  3. Vyplníte formulář "Oznámení chovu 3 a více fen starších 12 měsíců", kde uvedete povinné údaje a dále podepíšete. Tyto údaje může kdykoli aktualizovat či změnit.   

 Více info zde >>>

Odkaz SVS hlášení fen >>>


www.rusky-toy-klub.cz