Kryptorchismus

je porucha sestupu varlat do šourku.  Jde o vrozenou genetickou vadu a jak uvádí například MVDr. Jan Koller "jde o záležitost recesivní a polyvalentní, což v praxi znamená, že se uplatňuje více genů a že nepříjemnou vlohu musí získat pes od obou rodičů a že z hlediska genetického je to záležitost velmi složitá...." která se dědí od obou rodičů.  V současné době se geneticky testuje pouze v rámci výzkumných studií.

Ve standardu všech plemen, tedy i u ruského toye, je stanoveno, že "pes musí mít dvě normálně vyvinutá a do šourku sestouplá varlata". 

V plemeni se vyskytuje ve stejné míře jako u ostatních plemen a psi postižení touto vadou se vylučují z chovu. Nositelem čistě tohoto samčího problému je matka fena (neboť psi se s vadou do chovu nezařazují). To je z hlediska vedení chovatelské práce důležitá informace. Pokud se tedy někomu ve vrhu narodí kryptorchid, měl by z toho pro následné využití matky feny v chovu a také sester psa, vyvodit správné důsledky.

Na toto téma je napsáno mnoho článků, více se můžete dočíst např. zde web labvet

zdroj:  Jaromír Dostál:Genetika a šlechtění plemen psů,  Vladimíra Tichá: Několik slov o kryptorchismu

www.rusky-toy-klub.cz