Kryptorchismus

je poruchu sestupu varlat do šourku.  Jde o vrozenou genetickou vadu a jak uvádí například MVDr. Jan Koller "jde o záležitost recesivní a polyvalentní, což v praxi znamená, že se uplatňuje více genů a že nepříjemnou vlohu musí získat pes od obou rodičů a že z hlediska genetického je to záležitost velmi složitá...." která se dědí od obou rodičů.  V současné době se geneticky testuje pouze v rámci výzkumných studií.

Ve standardu všech plemen, tedy i u ruského toye, jestanoveno, že "pes musí mít dvě normálně vyvinutá a do šourku sestouplá varlata". 

V plemeni se vyskytuje ve stejné míře jako u ostatních plemen a psi postižení touto vadou se vylučují z chovu.

Na toto téma je napsáno mnoho článků, více se můžete dočíst např. zde web labvet

www.rusky-toy-klub.cz