Kde najdu informace

V České repulice je kynologie vedena Českomoravskou kynologickou unií (ČMKU), která je členem mezinárodní kynologické organizace FCI.  Řády a předpisy unie a FCI jsou závazné a mouhou být jednotlivými členskými subjekty zpřísněny. Tady platí, pokud klubový řád nějakou problematiku neřeší, platí řád ČMKU.

www.rusky-toy-klub.cz