Přihlášku do klubu

zašlete spolu s potvrzením o platbě členského příspěvku na adresu klubu nebo barevně ofocenou na klubový e-mail.

www.rusky-toy-klub.cz