Chovní psi

rodokmeny jednotlivých psů můžete nalézt v databázi INGRUSNET

www.rusky-toy-klub.cz